نقطه کانونی در دکوراسیون
ادامه مطلب
معماری و دکوراسیون خانه

نقطه کانونی در دکوراسیون

نقطه کانونی از مهم ترین عناصر در طراحی دکوراسیون است. نقطه کانونی مانند ستاره اتاق است. اولین نگاه بیننده به هنگام ورود به فضا به سمت نقطه کانونی معطوف می شود و مانند نقطه تأکیدی است که شما بقیه محیط را برمبنای آن طراحی می کنید.
این نکته بسیار مهم است که شما مکانی مناسب را برای نقطه کانونی فضا در نظر بگیرید. مطلب زیرشامل تمام نکاتی است که احتیاج دارید در مورد نقطه کانونی بدانید. دانستن این نکات می تواند تفاوت های زیادی در دکوراسیون خانه شما ایجاد کند.

ادامه مطلب