معرفی آشپزخانه ویژه معلولین
ادامه مطلب
آشپزخانه

معرفی آشپزخانه ویژه به مناسبت روز بین المللی معلولین

از سال ۱۹۹۲، روز ۳ دسامبر مصادف با ۱۲ آذر ماه، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به عنوان  روز جهانی معلولین انتخاب شد. هدف از این کار، رشد آگاهی عمومی در ارتباط با این موضوع بوده است، و تاکید بر این مهم که  افراد معلول نیز همانند سایرین میبایست در تمامی جنبه های سیاسی؛ اجتماعی؛ اقتصادی و فرهنگی مشارکت داشته باشند.

ادامه مطلب